M2HZ – moniulotteinen lähimedia

Avoin Kaupunkitelevisio M2HZ aloitti lähetyksensä Helsingissä 2007 ja julkaisi sekä tuotti säännöllisesti ohjelmaa vuosina 2008-2015. Mediakulttuuriyhdistys m-cultin käynnistämä kanava näkyi Helsingin kaapeliverkossa osana Stadi.tv -projektia sekä netissä, jossa kanavalla oli oma erinomainen nettitelevisioportaali.

M2HZ:n toiminta-ajatus lähtee uudenlaisen, kestävän ja vuorovaikutteisen mediakulttuurin edistämisestä. Yhteisöllisyys ja avoimuus (public access) ovat avaintekijöitä, toisaalta samalla myöskin kollektiivinen toimituksellisuus, taiteellinen tyylillinen olemus, kokeilevat sisältöön ja julkaisuun perustuvat muotoratkaisut sekä laadukas audiovisuaalinen ilmaisu (käsityötaito) ovat M2HZ:n keskiössä.

Dynaamista luomumediakulttuuria tarvitaan kertakäyttökulutuskulttuurin rinnalle. Media kuuluu kaikille.