M2HZ – moniulotteinen lähimedia

Avoin Kaupunkitelevisio M2HZ aloitti lähetyksensä Helsingissä 2007 ja julkaisi sekä tuotti säännöllisesti ohjelmaa vuosina 2008-2015. Mediakulttuuriyhdistys m-cultin käynnistämä kanava näkyi Helsingin kaapeliverkossa osana Stadi.tv -projektia sekä netissä, jossa kanavalla oli oma erinomainen nettitelevisioportaali.

M2HZ:n toiminta-ajatus lähtee uudenlaisen, kestävän ja vuorovaikutteisen mediakulttuurin edistämisestä. Yhteisöllisyys ja avoimuus (public access) ovat avaintekijöitä, toisaalta samalla myöskin kollektiivinen toimituksellisuus, taiteellinen tyylillinen olemus, kokeilevat sisältöön ja julkaisuun perustuvat muotoratkaisut sekä laadukas audiovisuaalinen ilmaisu (käsityötaito) ovat M2HZ:n keskiössä.

Dynaamista luomumediakulttuuria tarvitaan kertakäyttökulutuskulttuurin rinnalle. Media kuuluu kaikille.

TORI
Kohde ja tarkoitus

* tekijöiden tarpeet ja viestit
* yhteiskunnallisuus, kulttuuriaktivismi
* taide, kaupunkitapahtumat
* Informatiivisuus, epäkaupallisuus
* osallistavaa mediaa, julkiset televisiot
* monimedia, eri julkaisuformaatit

KOTIPIHA
Avoin media ja ajan hermo

* valppaus, tuntuma, toimitus
* avoimuus ja vuorovaikutteisuus
* mediakriittisyys, keskustelut
* Yhteisöllisyys, welcoming
* monikulttuurisuus
* tuotantoyhteistyö

VERSTAS
luovuus ja yhteisyys

* työpajat
* yhdessä oppiminen
* erilaiset ohjelmaformaatit
* sisältöjen järjestely ja tägääminen
* remiksaus ja creative commons

ATELJEE
Tyyli ja substanssi

* Persoonallisuus
* Tyylilliset tehokeinot
* Taiteilija & amatööri, käsityöläisyys
* Kanavan ilme, animaatiot, muoto
* Omaehtoisuus, rosoisuus, juurevuus

MAJAKKA
Profiili ja vetovoima

* Sisällön puhuttelevuus
* Karismaattiset ihmiset
* Vetoava tunnelma
* Luonnollisuus, rohkeus
* Syvä kokonaisuus

LABORATORIO
Vaikutelma ja vaikuttavuus

* Audiovisuaalinen ilmaisutaito, mediataide
* Äänen ja leikkauksen painottaminen
* yhtenäisyys, broadcast laatu
* Alustan arkkitehtuuri ja orgaanisuus
* Kokeilevuus

previous arrow
next arrow
Slider

M2HZ ei ole perinteinen televisio vaan yhteisöllinen avoin kanava ja toimintamalli, jonka johtoajatuksena on synnyttää uudenlaista mediakulttuuria, jossa vapaa ja itsekriittinen media ymmärretään yhteisenä voimavarana ja terveen kansalaisyhteiskunnan elinehtona. M2HZ on yhteiskunnallinen resonaattori ja hiljaisten äänitorvi. M2HZ on myös yhteisöllinen taideprojekti, tekijöidensä kautta ilmeensä löytävä kokeileva ja monisärmäinen kulttuurinen mash-up, joka kutsuu kokeilevasta ilmaisusta ja audiovisuaalisesta vaikuttavuudesta inspiroituvat tekijät mukaan kehittämään kanavaa yhdessä.